Środa -29.03.2023r. godz. 17.00 -„Pasjonata”, zebranie członków RKP w Głogowie.

W środę 29.03.2023 r.

o godzinie 17°°

w „PASJONACIE

przy ul. Piastowskiej 5-7 odbędzie się zebranie przy kawie, członków RKP w Głogowie 

Najważniejsze tematy zebrania:

1. Składki:

    członkowska,

    – ulowa,

    – ubezpieczenie. 

2. Informacje z zakresu warunków refundacji – „Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023”:

   – leki,

   – matki i odkłady,

   – sprzęt.

3. Pomoc dla pszczelarzy z zakresu przezimowanych rodzin -wnioski do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ujęcie pasieki w rejestrze podmiotów nadzorowanych przez PLW w Głogowie. 

4. Ogólne zasady wywózki pasieki na pożytki.

5. Najnowsze wiadomości pszczelarskie.