W dniach od 17 do 19 stycznia 2020r. byliśmy na

„VI Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej w Pszczelej Woli”

odbywającej pod hasłem:

„Już nic nie będzie tak jak było”

Konferencja rozpoczęła się uroczystą inauguracją o godzinie 10.30 w piątek 17 stycznia 2020r. i trwała

do południa 12.45 w niedzielę 19.01.2020r. 

Pierwszy wykład wspólnie poprowadzili prof. Dr hab. Jerzy Demetrali-Paleolog i prof. Dr hab. Krzysztof

Olszewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nawiązali w nim do tematu przewodniego konferencji i przedstawili najważniejsze zmiany na przełomie XX i XXI wieku charakteryzujące pszczelarstwo, które to w znacznym stopniu przybrały na sile. Omówiono problemy walki z warrozą, która trwa prawie 40 lat, a sytuacja zamiast się poprawiać, znacznie się pogorszyła. Ponadto zmiany w układzie pożytków jako konsekwencja zmian klimatu, zmiany w krajobrazie, w tym intensyfikacja rolnictwa i urbanizacja, wzrost globalizacji obejmujący zgodność typów uli, cech pszczół i gospodarki pasiecznej na znacznych obszarach kontynentów, to czynniki, które sprawiły, że w obecnym pszczelarstwie

już nic nie będzie tak jak było.

Ciekawy wykład wygłosił dr hab. Inż. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w którym przedstawił zastosowanie badań naukowych w praktyce pszczelarskiej. Omówił najnowsze światowe badania odnośnie chorób pszczół Nosema spp. i Varroa destruktor, bakterii pro biotycznych pszczół miodnych oraz możliwości wykorzystania ich w pszczelarstwie.

Bardzo ciekawie podczas konferencji przedstawiono organizację prac w europejskich gospodarstwach pszczelarskich:

      • Austria (Jacek Wojciechowski) – około 700 rodzin pszczelich,

      • Białoruś (Andrej Ryżkow) – 5000 rodzin pszczelich,

      • Włochy – 5000 rodzin pszczelich.

Andre Lavignotte przedstawił kolejne zagrożenie dla pszczół, z którym zmagają się pszczelarze we Francji. Od 2004 roku na ich terenie występuje szerszeń azjatycki, który dziesiątkuje rodziny pszczele. W sezonie na obszarach miejskich gniazda szerszenia azjatyckiego występują średnio co 200 metrów, a na terenach wiejskich co 800 metrów i stanowią bardzo duże zagrożenie dla pszczół. W prezentacji multimedialnej pszczelarz z Francji przedstawił wypracowane sposoby walki z niechcianym owadem, który może być zagrożeniem dla pszczół w innych krajach Europy.

Podczas trzech dni konferencji poruszono prawie wszystkie zagadnienia dotyczące pszczelarstwa. W znacznym stopniu pozwoliło to na pogłębienie wiedzy uczestników spotkania. Ważnym i ciekawym programem konferencji było pszczelarskie forum dyskusyjne oraz spotkania i rozmowy z pszczelarzami z całego kraju.

Na koniec organizatorzy zaprosili na przyszłoroczną konferencję pszczelarską, która z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników, jak i władz, organizacji i mediów.

Dobrze dobrane tematy i ciekawe ich przedstawienie przez najwyższej klasy specjalistów, sprawiło, że konferencja oceniamy jako bardzo udaną.

 

 Przed Technikum Pszczelarskim

Przy Świętym Ambrożym

[rd_images_gallery animation=”rda_zoomIn” images=”9388″ size=”full”]

Na wykładzie

Przerwa w drodze.