W roku 2023 odnieśliśmy wyjątkowe sukcesy w konkursie na „Wzorową Pasiekę” Dolnego Śląska. Nasi koledzy, Roman Ren, Czesław Łabatczuk i Wiesław Adamowicz, podczas drugiego etapu konkursu, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem XX edycji Konkursu na „Wzorową Pasiekę” Dolnego Śląska, zajęli najwyższe miejsca.

       Konkurs ten odbywał się pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Komisja Konkursowa Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy, w składzie: Andrzej Janiec, Jan Zenker oraz Wojciech Smoliński, przeprowadziła lustrację i ocenę pasiek na początku września 2023 roku. Na podstawie oceny punktowej pasiek oraz wniosków Komisji Konkursowej, 24 września 2023 roku, podczas XXIII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie, przyznano nagrody zwycięzcom konkursu na „Wzorową Pasiekę”.

Oto lista nagrodzonych:

  • I-wsze miejsce i Złoty Medal „Wzorowej Pasieki” Dolnego Śląska 2023 roku, Przechodni Proporzec „Wzorowej Pasieki” Dolnego Śląska, dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę ufundowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział we Wrocławiu otrzymał pszczelarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie – Pan Roman Ren.

  • II-gie miejsce i Srebrny Medal „Wzorowej Pasieki” Dolnego Śląska 2023 roku, dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdobył pszczelarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie – Pan Czesław Łabatczuk.

  • III-cie miejsce i Brązowy Medal „Wzorowej Pasieki” Dolnego Śląska 2023 roku, dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, otrzymał pszczelarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie – Pan Wiesław Adamowicz.

           Należy zauważyć, że ci sami pszczelarze, którzy odnieśli sukces w konkursie „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 2023, jednocześnie zajęli odpowiednie miejsca w reaktywowanym w 2023 roku, dzięki Starostwu Powiatowemu w Głogowie, konkursie „Wzorowa Pasieka Powiatu Głogowskiego”. Ich osiągnięcia potwierdzają nie tylko umiejętności w prowadzeniu pasiek, ale również zaangażowanie w promowanie pszczelarstwa oraz dbałość o środowisko naturalne.

          Szczególne zasługi Starostwa Powiatowego w Głogowie i wice starosty Pana Sergiusza Hołowni w reaktywowaniu konkursu „Wzorowa Pasieka Powiatu Głogowskiego” są nie do przecenienia. Takie podejście do regionalnego pszczelarstwa, motywuje pszczelarzy do kontynuowania swojej działalność w promowaniu pszczelarstwa oraz kultywowania tradycji związanych z produkcją miodu i innych produktów pszczelich.

Ponadto, warto podkreślić inne ważne osiągnięcia naszych pszczelarzy podczas tego wydarzenia:

  • -Nasz Prezes, Bazyli Chomiak, został uhonorowany najważniejszym odznaczeniem PZP.

  • Ewa Prell i Marek Koselarz zostali odznaczeni Medalami Dzierżona.

        Powyższe sukcesy bardzo nas cieszą bo stanowią dowód na nasze zaangażowanie, wysoką jakość pracy oraz pasję w dziedzinie pszczelarstwa.