W roku 2023 ZDOBYLIŚMY NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY  w KONKURSIE NA „WZOROWĄ PASIEKĘ”  DOLNEGO ŚLĄSKA.

         Koledzy Roman Ren, Czesław Łabatczuk i  Wiesław Adamowicz w II etapie konkursu przeprowadzonego na podstawie Regulaminu XX edycji Konkursu na „Wzorową Pasiekę” Dolnego Śląska w roku 2023, realizowanego pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego zajęli najwyższe miejsca.

 Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy Komisja Konkursowa w składzie:

– Andrzej Janiec,

Jan Zenker,

– Wojciech Smoliński,

przeprowadziła na początku września 2023 roku lustrację i ocenę pasiek. W oparciu o ocenę punktową pasiek oraz wnioski Komisji Konkursowej postanowiono przyznać i wręczyć 24.09.2023r. na XXIII Dolnośląskim Święcie Miodu i Wina w Przemkowie nagrody rozstrzygniętego konkursu na „WZOROWĄ PASIEKĘ” 

–     I-wsze miejsce i Złoty Medal „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 2022 roku, Przechodni Proporzec „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska, dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę ufundowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział we Wrocławiu otrzymał pszczelarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie  

Pan Roman Ren

      II-gie miejsce i Srebrny Medal „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 2023 roku, dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdobył pszczelarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie .

Pan Czesław Łabatczuk 

 

–      III-cie miejsce i Brązowy Medal „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 2023 roku, dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, otrzymał pszczelarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie 

Pan Wiesław Adamowicz

Inne bardzo ważne sukcesy naszych pszczelarzy na tym święcie to:

1 . Nasz Prezes Bazyli Chomiak został uhonorowany najważniejszym odznaczeniem PZP.

2. Ewa Prell i Marek Koselarz zostali odznaczeni Medalami Dzierżona.