PREPARATY MIKROBIOLOGICZNE

  • Obniżają koszty nawożenia.

  • Wspomagają rozwój roślin.

  • Nietoksyczne i ekologiczne.

  • Bezpieczne dla wszystkich upraw.

                      Powszechnie stosowane w rolnictwie konwencjonalne metody ochrony roślin przyczyniły się do zakwaszenia gleb oraz zmniejszenia stopnia jej żyzności, czego skutkiem jest degradacja środowiska. Obecnie prowadzone są liczne badania mające na celu ograniczenie chemizacji rolnictwa, poprzez wprowadzenie do obrotu handlowego efektywnych biologicznie preparatów, będących alternatywą konwencjonalnych środków ochrony roślin. Ich celem jest ochrona roślin przed patogenami oraz korzystny wpływ na ich wzrost i rozwój. Biopreparaty znalazły zastosowanie w uprawach ogrodniczych i rolniczych, przyczyniając się do zwiększenia przyswajalności pierwiastków trudnodostępnych dla roślin, a także zapobiegania procesowi gnicia gleby oraz polepszenia jej warunków próchnicotwórczych. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów mikrobiologicznych, które mogą być aplikowane doglebowo, a także dolistnie. Przykładem mogą być te, które zawierają w swoim składzie bakterie wiążące azot atmosferyczny. Symbiotyczne bakterie brodawkowe znajdujące się w składzie preparatów mikrobiologicznych przyczyniają się do asymilacji azotu z powietrza i dostarczają go w formach przyswajalnych dla roślin bobowatych, dla których jest on trudno przyswajalny. Na rynku dostępne są również preparaty mikoryzowe charakteryzujące się korzystnym wpływem na wzrost i rozwój roślin, a także przyczyniające się do ich ochrony przed patogenami. Kolejnymi są: szczepionki przygotowane na bazie grzyba z rodzaju Trichoderma sp., który poprzez produkcję antybiotyków oraz enzymów degradujących ścianę komórkową patogena przyczyniają się do ochrony roślin. Kolejnymi preparatami mikrobiologicznymi, które znalazły zastosowanie w uprawie roślin są Azotobakteryna i Fosfobakteryna. W skład tych szczepionek wchodzą drobnoustroje zaopatrujące glebę w trudno przyswajalne formy fosforu lub azotu. Duże zainteresowanie, szczególnie w rolnictwie ekologicznym, wywołują preparaty entomopatogenne, w skład których wchodzą mikrobiologiczne insektycydy przyczyniające się do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów.

   
 
 
 

Preparat Terra-Witta

Jak działa Terra-Wita

Preparat Terra-Wita można stosować prewencyjnie i interwencyjnie w uprawach roślin rolniczych, warzywniczych i sadowniczych, zwłaszcza gdy gleby użytkowane są w monokulturze, a także przy zwiększonej presji chorób bakteryjnych i grzybowych.

Po wprowadzeniu przed wysiewem roślin spory kiełkują i tworzą kolonie. Przez namnażanie w glebie chronią rośliny przed penetracją grzybów w głąb korzeni, gdyż konkurują z chorobotwórczymi organizmami grzybowymi.

Ograniczają rozwój grzybów patogenicznych na resztkach pożniwnych i uczestniczą w obiegu węgla.

Oprysk rosnących już roślin: Spory pokrywają powierzchnię roślin chroniąc przed wniknięciem grzyba przez skórkę i infekcją. Bakterie tworzą barierę przed infekcją ponieważ wydzielane przez nie lipopeptydy i ich metabolity ograniczają podziały komórkowe patogenów, powodują rozpad ich błon doprowadzając w efekcie do ich śmierci.

Dawkowanie

Aplikacja możliwa jest w trakcie sezonu wegetacyjnego od wiosny do jesieni.
Preparat zastosować 1-2 krotnie, każdorazowo w dawce 1 kg/ha.

Pierwszy zabieg – zaleca się oprysk gleby bezpośrednio przed wysiewem roślin – działanie prewencyjne lub w trakcie wegetacji, już od fazy kiełkowania, co przyczyni się do zwiększonej ochrony upraw przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

Drugi zabieg – preparat zastosować na resztki pożniwne w celu polepszenia ich rozkładu, ograniczenia rozwoju grzybów i bakterii chorobotwórczych i polepszenia stanowiska dla roślin następczych. Środek można aplikować równocześnie z nawozami azotowymi lub odkwaszającymi.

Nie stosować równocześnie z fungicydami oraz produktami zawierającymi w swoim składzie chlor lub miedź. Preparat Terra-Wita można stosować z większością środków ochrony roślin, jednakże w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się wykonanie próbnego oprysku na niewielkim areale celem oceny działania mieszaniny. Stosować na gleby o uregulowanym odczynie.

 

Preparat Terra-Efekt

Jak działa Terra-Efekt

Azotobacter chroococcum jest bakterią tlenową, naturalnie występującą w glebie i w toku ewolucji przystosowała się do życia w glebie intensywnie użytkowanej. W sprzyjających warunkach mikroorganizmy te szybko kolonizują ryzosferę i przeprowadzają proces wiązania azotu atmosferycznego. Stymulowanie wzrostu roślin odbywa się poprzez utrzymywanie wyższego stężenia azotu w formie amonowej w pobliżu strefy korzeniowej, w efekcie rośliny mogą wykorzystać ten kluczowy makroelement, co skutkuje wyższymi plonami. Ponadto produkowana przez wprowadzone mikroorganizmy forma azotu sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego oraz pobieraniu przez rośliny fosforu, siarki i boru.

Dodatkowo bakterie z grupy Azotobacter produkują witaminy, aminokwasy i fitohormony, co stymuluje wzrost i rozwój roślin, a także wpływa na ich zdrowotność.

Dawkowanie

Aplikacja możliwa jest w trakcie sezonu wegetacyjnego od wiosny do jesieni. Preparat można zastosować w dwóch dawkach, każdorazowo w ilości 1l/ha.

Pierwszy zabieg – zaleca się oprysk gleby przed wysiewem roślin, np. tuż przed planowanymi uprawkami, co gwarantuje wymieszanie środka z podłożem i indukcję procesów namnażania i wzrostu kolonii.

Drugi zabieg – preparat zastosować po wschodach roślin, na wilgotną glebę, przed przewidywanymi opadami lub w czasie mżawki, co umożliwi bakteriom przedostanie się do strefy korzeniowej roślin.

Terra-Efekt można stosować na gleby świeżo wapnowane. Nie stosować równocześnie z fungicydami i produktami zawierającym w swoim składzie chlor lub miedź. Preparat można stosować z większością środków ochrony roślin, jednakże w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się wykonanie próbnego oprysku na niewielkim areale celem oceny działania mieszaniny. Stosować na gleby o uregulowanym odczynie.