Użądlenia

Udzielenie pierwszej pomocy po użądleniu pszczoły lub osy.

 

Do problemów z użądleniem należy podchodzić bez strachu i paniki!

 

         Większość ludzi reaguje na jad owadów reakcją miejscową -(ból, swędzenie, zaczerwienienie i obrzęk wokół miejsca użądlenia).

          W większości przypadków użądlenie jest nieszkodliwe. Udzielamy pierwszej pomocy usuwając żądło, podając środki przeciwbólowe a miejscowo stosując zimne okłady.

         U niektórych osób może wystąpić gwałtowna, uogólniona reakcja alergiczna, która stanowi zagrożenie dla życia. Taka reakcja może spowodować spadek ciśnienia krwi, obrzęk krtani i utratę przytomności. O takim przypadku należy powiadomić Pogotowie Ratunkowe i zabezpieczyć chorego przed utratą życia.

         Jeśli w apteczce pierwszej pomocy jest dostępny Hydrocortyzon lub Encorton można go podać według opisu o tym lekarstwie przekazanym w ulotce z tego opakowania. Należy pamiętać, że immunoterapia alergenów jest jedynym sposobem leczenia alergii na jad owadów żądlących i zabezpieczeniem przed zagrażającą życiu ogólnoustrojową reakcją alergiczną.

        Odczulanie na jad osy czy też pszczoły powinno być prowadzone w ośrodkach wyspecjalizowanych w prowadzeniu tego typu leczenia –(pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty).

       Nie stosuje się immunoterapii u osób, u których wystąpiła duża reakcja miejscowa bez objawów ogólnych –(nawet wówczas, gdy wyniki testów skórnych i oznaczenia przeciwciał we krwi są dodatnie).

 

Głogów 29.02.2020.          

  Pszczelarz, lek. Leopold Góral