Wycieczka do Kamiannej 2019r.

Wycieczka do Kleczy, Wadowic, Kamiannej iOstrawy w dniach od 20 do 24 marca 2019r.

W autobusie przed wyjazdem
Muzeum Jana Pawła II
Przed pawilonem „ŁYSONIA”
-Klecza Dolna w sklepie „ŁYSONIA”
Prezes Pan Bazyli Chomiak wpisuje się do księgi pamiątkowej w Muzeum Jana Pawła II
Wpis do księgi pamiątkowej
Zagroda w gospodarstwie pasiecznym Pana Kasztelewicza
Aapi Wóz do inhalacji w pasiece Pana Kasztelewicza.
Ul ozdobny w pasiece Pana Kasztelewicza
Barcie Pana Ptaszkowskiego w Ptaszkowej
Pszczoły w barci
Pszczoły w Barci
Grupowe zdjęcie uczestników wycieczki