Zwalczanie komarów a wytrucia pszczół

       Często po „odkomarzaniu” w Głogowie mieliśmy informacje od naszych pszczelarzy, że zostały podtrute pszczoły. Podjęliśmy ten temat i Prezes RKP w Głogowie w dniu 18.04.2021r. wystosował pismo do Prezydenta Miasta Głogowa w którym między innymi został poruszony ten temat.

      Prezydent Miasta Głogowa odpowiedział pismem z dnia 26.04.2021r. szczegółowo opisując swoje działania w tym zakresie 

pisma poniżej.