W dniu 10.03.2022 w lokalu „Pasjonata”

w Głogowie na zebraniu RKP w Głogowie odbyła się skromna uroczystość z okazji 70-tej rocznicy urodzin długoletniego i zasłużonego dla PSZCZELARSTWA

Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie –

Pana Bazylego Chomiaka. 

Oprócz serdecznych życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności, członkowie RKP w Głogowie ufundowali Panu Bazylemu upominek w postaci  kosy spalinowej Stihl FS 120 do prac na nowym toczku. Oczywiście było  odśpiewane „STO LAT” i symboliczna lampka szampana za zdrowie i pomyślność Pana Prezesa  Bazylego.  W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że nasz Prezes Pan Bazyli Chomiak, pełni obecnie między innymi,  następujące funkcje społeczne:

-Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarskiego w Głogowie, 

– Sekretarza Zarządu Związku Pszczelarzy  Ziemi Legnickiej w Legnicy,

– Przedstawiciela ZPZL w Legnicy w Polskim Związku Pszczelarskim gdzie przez pewien czas zajmował stanowisko Wiceprezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Mamy przekonanie, że dobre zdrowie, i niesłabnące zaangażowanie pozwoli Panu Prezesowi Bazylemu Chomiakowi służyć dla dobra pszczelarstwa swoją ogromną wiedzą i  szczególnym darem jej przekazywania, jeszcze wiele, wiele lat.

Po życzeniach przybyli na zebranie pszczelarze przy kawie i cieście wysłuchali  najnowszych informacji ze światka pszczelarskiego, przekazanych przez  Prezesa ZPZL w Legnicy Pana Waldemara Kudłę.

Na zakończenie zebrania jak zwykle Pan Prezes Bazyli Chomiak przekazał celne wskazówki z zakresu prac związanych z pierwszym przeglądem wiosennym uli.