Władze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie wybrane na

Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

w dniu 29.02.2020 roku.

Zarząd:

1)    Bazyli Chomiak                - Prezes

2)    Wolski Waldemar            - Z-ca Prezesa                    

3)    Czyczyk Tomasz              - Z-ca Prezesa

4)    Smolińska Elżbieta         - Skarbnik

5)    Smoliński Wojciech         - Sekretarz

6)    Turkowiak Damian          - Członek Zarządu

7)    Prell Ewa               - Z-ca Członka Zarządu

 

Komisja Rewizyjna.

1)    Grabowski Stanisław      - Przewodniczący

2)    Adamowicz Wiesław      

3)    Tojza Krzysztof   

  Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej:

1)    Janczewski Jarosław

2)    Sienniak Wacław


Sąd Koleżeński.

1)    Pruski Marek         -Przewodniczący

2)    Czyczyk Andrzej

3)    Kubicki Radosław

Zastępcy członków Sądu Koleżeńskiego:

1)    Szermer Jarosław

2)    Góral Leopold


Delegaci na Walny Zjazd Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy.

1)    Chomiak Bazyli

2)    Pruski Marek

3)    Czyczyk Andrzej

4)    Janczewski Jarosław     


Zespoły chorążych sztandaru Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie w składzie:

1)    Marek Koselarz, Żywina Krystyna, Wolski Waldemar,

2)    Prel Mirosław, Czyczyk Andrzej, Czyczyk Tomasz,

3)    Kitajczyk Franciszek, Adamowicz Wiesław, Kubicki Radosław.