W dniach od 19 do 22 stycznia 2023 roku, 13 osobowa grupa naszych pszczelarzy uczestniczyła w

„VIII Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej w Pszczelej Woli”

odbywającej się pod hasłem:

„Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo”

Konferencja rozpoczęła się uroczystą inauguracją o godzinie 10.30 w piątek 20 stycznia 2023r.

Podczas trzech dni wykładowych naukowcy z Polski i zagranicy poruszali całą gamę tematów związanych z pszczelarstwem oraz przedstawiali wyniki najnowszych badań w dziedzinach:

– odporność pszczoły miodnej na warrozę, w tym funkcjonowanie ciała tłuszczowego pszczoły,

– wykorzystanie znanych i mniej znanych produktów pszczelich,

– analiza pyłkowa miodów odmianowych,

– badanie jakości wosku pszczelego i węzy,

– wykorzystanie w gospodarce pasiecznej plastrów o małym rozmiarze komórek,

– profilaktyka w chorobach wirusowych pszczół i czerwia itp.

Nie zabrakło również praktycznych zagadnień dotyczących pszczelarstwa w zakresie:

– hodowla matek pszczelich i trutni (Francja),

– analiza sensoryczna miodu (Białoruś),

– sposoby tworzenia nowych rodzin pszczelich.

Ważnym i ciekawym fragmentem konferencji było pszczelarskie forum dyskusyjne oraz spotkania i rozmowy z pszczelarzami z całego kraju. Spotkania koleżeńskie i dyskusje trwały do późnych godzin.

W przerwach między wykładami zwiedziliśmy zaplecze Technikum Pszczelarskiego oraz nowopowstały INKUBATOR PSZCZELARSTWA. W niedzielny poranek uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św. w intencji pszczelarzy i ich rodzin.

Na miejscu można było zaopatrzyć się w literaturę o tematyce pszczelarskiej oraz dokonać zakupów sprzętu.

Trafnie dobrane tematy i ciekawe ich przedstawienie przez najwyższej klasy specjalistów sprawiło, że konferencję oceniamy jako bardzo udaną.