Gospodarstwo Pasieczne

Jana Olchowskiego

Kontakt

tel.  693-855-266

ul. Niedziałkowskiego 8B/2
67-200 Głogów

Duża pasieka wędrowna
stacjonująca w Kulowie.
Nr Weterynaryjny – 281

Gospodarstwo w 2014 roku, zdobyło III miejsce w konkursie na

„Wzorowe gospodarstwo pasieczne Dolnego Śląska „

 

Produkujemy i sprzedajemy różne miody nektarowe i spadziowe, pyłek, wosk i propolis.