W Głogowie, 29 lutego 2020 roku

w lokalu „Pasjonata” przy ulicy Piastowskiej 5-7 odbyło się

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie. 

Na zebraniu wybraliśmy:

– ZARZĄD RKP w Głogowie,

– KOMISJĘ REWIZYJNĄ,

-SĄD KOLEŻEŃSKI,

– DELEGATÓW NA WALNY ZJAZD ZPZL W LEGNICY. 

Kadencja nowych władz ma trwać 4 lata.