W dniu 03.10.2021r. w restauracji Pasjonata w Głogowie odbyło się

spotkanie szkoleniowe członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie

z Profesorem dr hab.  Pawłem Chorbińskim.

Podczas spotkania omówione zostały podstawowe zasady zwalczania warrozy

oraz innych jednostek chorobowych pszczół.