Niektóre informacje o naszym kole na dzień 30 września 2023r.

1.  We wrześniu 2023 roku przyjęliśmy do naszego koła 119-go członka.

2.  Obecnie do KOŁA należy 18 kobiet i 91 mężczyzn.

3.  Najstarszy członek naszego KOŁA jest w wieku 89 lat.

4.  Najmłodszy członek naszego KOŁA ma 22 lat.

5.  Średnia wieku członków naszego KOŁA to 56,4 lata.

6.  Posiadamy łącznie 2978 rodzin pszczelich.

 7.  Średnia wielkość pasieki w naszym kole to 27 rodzin pszczelich.

8. Najwięcej w powiecie głogowskim naszych rodzin pszczelich zimuje w:

a) Głogowie – 225,

                  b) Serbach –155,

c) Kulowie –174,

                  d) Grodźcu Małym –133,
                  e) Szczyglicach – 105,

f) Kotli – 105,

                  g) Jaczowie –100.