Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie

Pan Bazyli Chomiak, 

9 lutego 2023 r. został uhonorowany przez  Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie medalem im. prof. dr. hab. Stanisława Kirkora

 „za szczególne zasługi w rozwoju ziemi gorzowskiej”

Pan Bazyli Chomiak z dużym zadowoleniem i wdzięcznością przyjął to szczególne wyróżnienie zachęcające jego osobę do dalszego działania na rzecz szeroko pojętego pszczelarstwa.