Jest zarządzenie Prezesa ARiMR regulujące przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023

Ukazały się w końcu szczegóły regulujące pomoc dla pszczelarzy.