W dniach 23 i 23 września 2023 roku  odbyło się już  „XXIII Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie” -największa impreza pszczelarska w naszym regionie. Bardzo mocno zaznaczyliśmy tam swoją obecność zarówno na straganach jak i  w oficjalnych uroczystościach. 

–     I-wsze miejsce i Złoty Medal „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 202 roku, Przechodni Proporzec „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska, dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę ufundowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział we Wrocławiu otrzymał Pszczelarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie  

Pan Roman Ren

      II-gie miejsce i Srebrny Medal „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 2023 roku, dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdobył

 Pan Czesław Łabatczuk,

członek Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie.

–      III-cie miejsce i Brązowy Medal „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 2023 roku, dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, otrzymał 

Pan Wiesław Adamowicz

 członek Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie.