W dniach 23 i 24 września 2023 roku odbyło się „XXIII Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie” – największa impreza pszczelarska w naszym regionie. Bardzo mocno zaznaczyliśmy tam swoją obecność zarówno na straganach, jak i w oficjalnych uroczystościach.

  • I-wsze miejsce i Złoty Medal „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 2023 roku, Przechodni Proporzec „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska: Dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę ufundowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział we Wrocławiu otrzymał Pszczelarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie – Pan Roman Ren.

  • II-gie miejsce i Srebrny Medal „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 2023 roku: Dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdobył Pan Czesław Łabatczuk, członek Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie.

  • III-cie miejsce i Brązowy Medal „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 2023 roku: Dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymał Pan Wiesław Adamowicz, również członek Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie.

           Należy zauważyć, że ci sami pszczelarze, którzy odnieśli sukces w konkursie „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 2023, jednocześnie zajęli odpowiednie miejsca w reaktywowanym w 2023 roku, dzięki Starostwu Powiatowemu w Głogowie, konkursie „Wzorowa Pasieka Powiatu Głogowskiego”. Ich osiągnięcia potwierdzają nie tylko umiejętności w prowadzeniu pasiek, ale również zaangażowanie w promowanie pszczelarstwa oraz dbałość o środowisko naturalne.

          Szczególne zasługi Starostwa Powiatowego w Głogowie i wice starosty Pana Sergiusza Hołowni w reaktywowaniu konkursu „Wzorowa Pasieka Powiatu Głogowskiego” są nie do przecenienia. Takie podejście do regionalnego pszczelarstwa, motywuje pszczelarzy do kontynuowania swojej działalność w promowaniu pszczelarstwa oraz kultywowania tradycji związanych z produkcją miodu i innych produktów pszczelich.

             Powyższe wydarzenia stanowią istotny wkład głogowskich pszczelarzy w rozwój pszczelarstwa na Dolnym Śląsku oraz promocję lokalnej produkcji miodu.