SUKCES NASZYCH PSZCZELARZY W KONKURSIE NA „WZOROWĄ PASIEKĘ” oraz „WZOROWE GOSPODARSTWO PASIECZNE” DOLNEGO ŚLĄSKA

W dniu 25.09.2022r. na

W dniu 25.09.2022r na XXII Dolnośląskim Święcie Miodu i Wina w Przemkowie zostały wręczone nagrody rozstrzygniętego konkursu na „WZOROWĄ PASIEKĘ” oraz „WZOROWE GOSPODARSTWO PASIECZNE”

I-wsze miejsce i Złoty Medal

„WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska 2022 roku,

dyplom potwierdzający zdobytą lokatę oraz nagrodę ufundowaną przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oddział we Wrocławiu otrzymał

Pszczelarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie.

Pan Waldemar Górski

Przechodni Proporzec „WZOROWEJ PASIEKI” Dolnego Śląska, trafił także do kolegi Waldemara Górskiego.

WYRÓŻNIENIE oraz DYPLOM

otrzymał Pszczelarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie

Pan Wiesław Adamowicz