Pismo od Głównego Lekarza Weterynarii

Poniżej przedstawiamy pismo od Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ofert sprzedaży niedopuszczonych do obrotu „produktów leczniczych”.