Kurs „Czeladnika”

ZPZL w Legnicy zorganizował szkolenie:

„Jak prowadzić pasiekę z pasją? Gospodarka pasieczna dla początkujących” .

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na tytuł zawodowy w zawodzie pszczelarz -„Czeladnik”.

Szkolenie będą prowadzić wykładowcy Zespołu Szkół Rolniczych

w Pszczelej Woli (Technikum Pszczelarskie).

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 8.45 w dnu 28.01.2017r. w Restauracji Legnickiej, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 10 (akademik PWSZ im. Witelona).
Koszt szkolenia to około 220 zł.

Szczegóły dotyczące przebiegu przedmiotowego szkolenia i ewentualnego egzaminu, zostaną podane na zajęciach.

Żeby pobrać harmonogram całego szkolenia kliknij w link poniżej.

Harmonogram szkolenia 2017