Czwartek -30.11.2023r. – 17.00 „Pasjonata” wypłata refundacji za leki i zebranie RKP w Głogowie.

Zebranie członków RKP w Głogowie 30.11.2023 r. (czwartek) o godzinie 17°°

PASJONACIE    ul. Piastowska 5-7 .

Tematy zebrania:

– wypłata refundacji za leki,

– zamówienia leków, matek, odkładów i sprzętu na rok 2024,

– omówienie realizacji refundacji za: sprzęt, leki, matki i odkłady w roku 2023,

–  omówienie „REGULAMINU NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DLA INTERWENCJI W SEKTORZE PSZCZELARSKIM (I.6.1-I.6.7) NA ROK PSZCZELARSKI 2024 W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027”,

– omówienie XXIII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie, 

– „XXV  PIELGRZYMKA PSZCZELARZY NA JASNĄ GÓRĘ” i XXVIII Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie –  6 i 7 grudnia 2023r,

– bieżące informacje pszczelarskie.