Rejonowe Koło Pszczelarzy w Głogowie ma swoje biuro w Głogowie na ulicy Poczdamskiej 1, lokal nr 314. Czynne w środy od godziny 17.00 do godziny 19.00.

Biuro Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie zostało otwarte dzięki życzliwości Prezydenta Miasta Głogowa,

Pana Rafaela Rokaszewicza 

oraz wsparciu innych osób.

Biuro jest dostępne dla pszczelarzy i miłośników pszczół, którzy mogą korzystać z niego:

w środy od godziny 17.00 do godziny 19.00.

Otwarcie biura jest ważnym krokiem w rozwoju lokalnej społeczności pszczelarskiej.

Daje możliwość efektywnego załatwiania podstawowych obowiązków członkowskich, organizowania spotkań roboczych zarządu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między pasjonatami pszczół.