Zebranie członków RKP w Głogowie w środę 11.12.2019r.

 Zebranie członków RKP w Głogowie w środę 11.12.2019r.  o godzinie 1700  w lokalu „Pasjonata” w Głogowie.

Plan przebiegu spotkania:

  1. Wypłacenie refundacji KOWR za leki i matki – 2019r.

  2. Prezentacja „Finanse RKP w Głogowie”

  3. Prezentacja „Korzyści z członkostwa w kole pszczelarskim”

  4. Sprawozdanie z „XXXI Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę i XXV Krajowej Konferencji Pszczelarskiej” która odbyła się  6-7.12.2019r .

  5. Przewidywane sytuacje na wiosnę po długotrwałym czerwieniu matek.

  6. Międzynarodowy Kongres Apislavii w Mińsku na Białorusi w dniach od 18 do  21 września 2020 roku.

  7. Sprawy ogólne

  8. Dyskusja.

  9. Zakończenie.