Zebranie członków RKP w Głogowie 27.04.2017r.

Zebranie członków RKP w Głogowie 27.04.2017r.(czwartek) o godzinie 17.00 w „DZIUPLI”

Proponowane tematy zebrania:

1. Informacje bieżące z ZPZL .
2. Leki na 2017r.
3. Rozliczenie zakupionego sprzętu i lawet w 2017r.   PILNE!

a. faktury za sprzęt,
b. podpisanie umów na zakup sprzętu,

c. kopie przelewów za sprzęt.

4. Zamówienia na 2018 – zbiór wypełnionych formularzy.
5. Zbiór „Protokołów z zimowli rodzin pszczelich w roku 2016/17”.
6. Dyskusja.
7. Wnioski.