Zebranie członków RKP w Głogowie 20.12.2018r. w „PASJONACIE” o 17.00

20.12.2018r. o godzinie 1700 -w „Pasjonacie” w Głogowie (ul. Piastowska 5)  odbędzie się zebranie członków

RKP w Głogowie. 

Proponowane tematy zebrania:

1.Wypłata refundacji za leki.

2. Wypłata refundacji za matki pszczele i odkłady.

3. Omówienie poziomu refundacji w 2018r. za leki, matki i odkłady.

4. Omówienie organizacji „XXXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w  Przemkowie  połączonych z XIX Dolnośląskim Świętem Miodu i Wina”

5. Zapisy chętnych na szkolenie w Lubinie 16.02.2019r. (lub Legnicy 20.02.2019r.).

Temat szkolenia: „Intensywna gospodarka pasieczna – problemy zdrowotne pszczół w pasiekach”.

Zagadnienia i wykładowcy:

a) „Choroby pszczół – problemy, leki, zwalczanie”

– Dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

b) „Żywienie a zdrowie i produkcyjność rodzin pszczelich. Nowe spojrzenie na surowce naturalne w dokarmianiu pszczół”

– mgr Mirosław Suda.

6. Propozycja wyjazdu w 2019 roku na inne szkolenia i wycieczki pszczelarskie.

7. Bieżące informacje pszczelarskie.

8. Dyskusja.

9. Wnioski.