Zebranie członków RKP w Głogowie 19.12.2017r. o 18.00 w „PASJONACIE”

Zebranie członków RKP w Głogowie 19.12.2017r. (wtorek) o godzinie 18°°  w „PASJONACIE”    ul. Piastowska 5-7.

 

Tematy zebrania:

1. Omówienie refundacji matek pszczelich za 2017r.

2.  Zwrot dotacji za rok 2017:

·         leki,

·         matki pszczele i odkłady,

3. Prezentacja na temat: ”Wczesnowiosenne zabiegi przyśpieszające rozwój rodzin pszczelich, warunkiem pozyskania zadowalających ilości miodu z rzepaku i robinii akacjowej” ‑przeprowadzi Prezes Bazyli Chomiak.

4. Zapisy na „Zabawę PSZCZELARSKĄ”, która jest planowana   na dzień 27 stycznia 2018r. (sobota) w „Pasjonacie”.

5. Dyskusja.

6. Wnioski.