Zebranie członków RKP Głogów 03.04.2019r. w „Pasjonacie”


Serdecznie zapraszamy wszystkich członków

Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie na zebranie

które odbędzie się w Głogowie 3 kwietnia o godzinie 1700 w „Pasjonacie”  -ul. Piastowska 5-7,   67-200 Głogów

Ramowy program spotkania:

  1. Zbiór składek -wielkość składek jak w poprzednim roku.
  2. Uzupełnienie oświadczeń RODO.
  3. Realizacja zamówień na sprzęt z KWOR -kopie faktur i przelewów zbiera sekretarz.
  4. Informacje z wycieczki jaka się odbyła w dniach 20-24.03 2019r. do: Kleczy, Wadowic, Kamiannej i Ostrawy.
  5. Wyjazd na  XXXVII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w dniach 20-22 września 2019 roku  -” Hala pod Dębowcem”  w Bielsku-Białej ul. Karbowa 26. Od chętnych zbierany będzie zadatek w wysokości 50 zł.
  6. Informacje bieżące z ZPZL.
  7. W dniu 07.04.2019r. (niedziela) godzinie 1600  w „Pasjonacie” będą rozdawane pojemniki na próbki pszczół (wiosenna część badania). „Szkolenie przy kawie” prowadzone przez dr. Marka Janiszewskiego.
  8. Rozdanie druków zamówień na rok 2020 na sprzęt pszczelarski, leki,matki i odkłady, lawet.
  9. Dyskusja