Zarząd PZP organizuje kurs „Rzeczoznawca chorób pszczół” w Kamiannej w dniach od 12 do15 lipca 2023r.

 Zarząd PZP zaprasza pszczelarzy na kurs:

„Rzeczoznawca chorób pszczół”,

który pozwoli nabyć dodatkowe umiejętności i uprawnienia wykraczające poza program nauczania w zawodzie pszczelarz.

Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają certyfikat.

W programie: umiejętności rozpoznawania objawów klinicznych chorób, stawianie właściwej diagnozy, likwidacja jednostki chorobowej.

Termin kursu: 12-15 lipca 2023 r.

Miejsce: Dom Pszczelarza PZP, Kamianna 29, 33-336 Łabowa

Cena kursu: 830 zł (kwota pokrywa noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i materiały szkoleniowe).

Pierwszeństwo w kursie mają członkowie Polskiego Związku Pszczelarskiego. Ilość miejsc ograniczona.

O kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i dokonana wpłata.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą

do 30 czerwca 2023 r.

– e-mail do przesłania formularza zgłoszeniowego:

pzp@zwiazek-pszczelarski.pl

– numer konta do dokonania wpłaty:

18 8811 0006 0003 0310 0912 0250.

 

Poniżej formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną RODO – obie części należy podpisać, zeskanować i przesłać na wskazany wyżej adres e-mail.

Oryginał formularza wraz z klauzulą należy przywieźć ze sobą do Domu Pszczelarza w Kamiannej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs.

W załączeniu także Harmonogram zajęć.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc (ilość miejsc ograniczona) Polski Związek Pszczelarski przeprowadzi kolejny kurs pod koniec sierpnia.

Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną RODO

Harmonogram zajęć.