Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego zaprasza pszczelarzy na kurs Inseminacja jako narzędzie w hodowli matek pszczelich.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego zaprasza pszczelarzy na kurs Inseminacja jako narzędzie w hodowli matek pszczelich. Po ukończeniu kursu jego uczestnik będzie miał niezbędną wiedzę z zakresu inseminacji matek pszczelich. Zapozna się praktycznie z zabiegiem inseminacji, aby móc go wykonywać samodzielnie. Będzie mógł też doskonalić umiejętności, aby opanować technicznie zabieg inseminacji.

Termin kursu: 16-19 lipca 2023 r.

Miejsce: Dom Pszczelarza PZP,

Kamianna 29, 33-336 Łabowa

Cena kursu: 750 zł (kwota pokrywa noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i materiały szkoleniowe)

Pierwszeństwo w kursie mają członkowie Polskiego Związku Pszczelarskiego. Ilość miejsc ograniczona.

O kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i dokonana wpłata.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 7 lipca 2023 r.

Harmonogram kursu Kamianna 2023 „Inseminacja”

Formularz zgłoszeniowy na kurs w Kamiannej  „Inseminacja” i RODO