Wytruto nasze pszczoły w Kotli i okolicach.


Zdjęcie dennicy zatrutego ula – 19.05.2019r. Kotla

          W sobotę 18.05.2019r. w pasiekach stacjonujących w Kotli i okolicach Nasi pszczelarze zauważyli pod ulami martwe pszczoły z wyciągniętymi języczkami. W niedzielę padłe pszczoły z przed uli można było już zbierać garściami. Najsilniejsze rodziny pszczele straciły prawie całą pszczołę lotną. Na szczęście nie stwierdzono objawów zatrucia czerwiu to znaczy, że prawdopodobnie trucizna nie rozprzestrzeniła się i zgromadzony w ulach miód  nie został skażony. Zła informacja jest taka, że miodu z akacji podtrute pszczoły już nie przyniosą. Jest niewielka  nadzieja na miód z późniejszych pożytków chociaż wiemy, że z reguły te późniejsze pożytki są słabsze i zdajemy sobie sprawę, że w tych okolicznościach miodu może z nich nie być.

          Przy takich katastrofach ekologicznych przeważnie ginie też większość z około 450 gatunków trzmieli i innych zapylaczy żyjących w okolicy, niewielu się o nie upomina, a są to bardzo pożyteczne owady mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

        Oficjalnie zgłosiliśmy  wytrucie pszczół   Wójtowi Gminy Kotla. Wójt niezwłocznie powołał komisję do oszacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół, składającą się z przedstawicieli:

– Urzędu Gminy Kotla,

– Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Głogowie,

– Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie,

– Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy i Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie

Komisja już pracuje.

Szczegółowo o całym zdarzeniu poinformujemy po wyjaśnieniu sprawy.