Środa -01.02.2023r. Zebranie członków RKP w Głogowie.

W środę 01.02.2023 r.

o godzinie 17°°

w „PASJONACIE” przy ul. Piastowskiej 5-7 odbędzie się zebranie członków RKP w Głogowie 

Najważniejsze tematy zebrania:

1. Podstawowe informacje w zakresie zmian w   refundacji za leki, matki, odkłady i sprzęt.

2. Numer wpisu do ewidencji producentów nadawany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

3. Zamówienia leków, matek, odkładów i sprzętu na rok 2023.

4. Najnowsze wiadomości pszczelarskie.

UWAGA!

Prosimy przed przyjściem na zebranie być zdecydowanym w zakresie:

– zamawianego sprzętu pszczelarskiego,

– rodzaju i ilości leków,

– producentów matek pszczelich oraz linii matek.

Pszczelarzy, którzy posiadają już nadany Nr EP przez ARiMR prosimy o przyniesienie kserokopii decyzji.