W Poniedziałek 22.10.2018r. rozpoczyna się kurs „PSZCZELARZA”

W Głogowie od poniedziałku 22.10.2018 roku rozpoczynają się zajęcia na kierunku

„PSZCZELARZ”

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17:00 – 20:00.
Pierwsze zajęcia odbędą się 22 października 2018r. w sali budynku LOK w Głogowie (ul. Kamienna Droga 2).

MOŻNA SIĘ JESZCZE ZAPISYWAĆ!

Kurs w zakresie kwalifikacji R.4 kończy się egzaminem państwowym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Uzyskuje się tytuł pszczelarza, który daje kwalifikacje rolnicze.

Zagadnienia podejmowane na zajęciach:

Przedmioty realizowane w zakresie pierwszej kwalifikacji R.4 „Prowadzenie produkcji pszczelarskiej”

1. Działalność gospodarcza w rolnictwie.

2. Przepisy ruchu drogowego.

3. Język obcy w pszczelarstwie.

4. Produkcja rolnicza.

5. Chów i hodowla pszczół.

6. Gospodarka pasieczna.

7. Technologia produktów pszczelich.

8. Pożytki pszczele.

PRAKTYKA:

9. Prowadzenie produkcji pasiecznej – zajęcia praktyczne.

10. Prowadzenie produkcji rolniczej – zajęcia praktyczne.

11. Technika w rolnictwie – zajęcia praktyczne.

Przedmioty realizowane dla drugiej kwalifikacji  R.17 „Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej”:

1. Prowadzenie produkcji rolniczej.

2. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

4. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej.

5. Praktyki zawodowe

(aby zrobić kwalifikację R.17 trzeba uprzednio mieć ukończony kurs R.4)

Absolwent kursu w zawodzie pszczelarz / technik pszczelarz może podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich. Absolwent może prowadzić działalność gospodarczą (pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne). Do typowych zadań zawodowych należą: chów i hodowla pszczół, produkcja miodu i innych produktów pszczelich, marketing i sprzedaż produktów i usług.

Absolwent kursu w zawodzie pszczelarz / technik pszczelarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)    prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;

2)    wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3)    prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;

4)       prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Kurs daje kwalifikacje rolnicze.

Kurs kończy się państwowym egzaminem przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Powyższe informacje udostępniła firma:  CDS Lider w Głogowie.