W dniu 13.03.2018r. o godzinie 17.00 w „Pasjonacie” odbędzie się zebranie RKP w Głogowie

W dniu 13.03.2018r. o 17.00 w „Pasjonacie” odbędzie się zebranie członków RKP w Głogowie.

Proponowane tematy zebrania:

1. Zbiór składek :

a. Członkowskie 50 zł (w tej kwocie jest już jeden ul).
b. Ulowej – 6 zł –za drugi ul i każdy następny.
c. Wpisowe 10 zł – dotyczy tylko nowych członków.
d. Ubezpieczenie OC –12 zł.
e. Zbiórka po 1 zł od ula na cele organizacji „XXXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Przemkowie połączonego z XIX Dolnośląskim Świętem Miodu i Wina”.

Skarbnik prosi o odliczone pieniądze.

2. Omówienie stanu realizacji zamówień na sprzęt w 2018r.

3. Omówienie zamówień oraz sposobu wypełniania deklaracji na rok 2019:

a. Sprzęt pszczelarski,
b. Leki,
c. Matki i odkłady,
d. Lawety.

Poniżej znajduje się link  -Deklaracja zamówienia w ramach „Wsparcia rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019 – do pobrania w formacie pdf

Żeby pobrać deklarację kliknij TU

 

4. Omówienie problemów związanych z organizacją „XXXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Przemkowie połączonych z XIX Dolnośląskim Świętem Miodu i Wina” – dodatkowa składka 1zł/ul.

5. Wyznaczenie pasiek do przyjęcia gości w ramach „XXXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Przemkowie połączonych z XIX Dolnośląskim Świętem Miodu i Wina”.

6. Instrukcja pobierania i przesyłania próbek do badań realizowanych w Zakładzie Chorób Pszczół (ZCHP) Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet-PIB) w Puławach. Adres do pobrania -poniżej.

7. Oferta na mieszanki roślin miododajnych firmy „FARGO PW” ul. Wierzbowa 2a, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel 61 896 68 78 lub 61 222 90 71.

8. „Pierwszy przegląd wiosenny i przyśpieszanie rodzin pszczelich w rozwoju” – prezentację przeprowadzi Prezes RKP w Głogowie Bazyli Chomiak.

9. Dyskusja.

10. Wnioski.

 

UWAGA!

Szczegóły w zakresie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa można znaleźć na:
http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich

W dużym skrócie problem wygląda następująco.
Dofinansowanie może otrzymać każdy pszczelarz, który nie korzysta z PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) na modernizację gospodarstwa rolnego i posiada co najmniej 10 rodzin pszczelich. Kwota dotacji na zakup sprzętu może wynieść do 10 tys. zł, ale nie więcej niż 50 zł. w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą. Z kolei pszczelarz, który ma 150 i więcej rodzin, może otrzymać na zakup ładowarki i wózka do załadunku uli dotację w wysokości do 30 tys. zł, ale nie wyższą niż 100 zł w przeliczeniu na rodzinę pszczelą. Sprzęt zakupiony z dofinansowaniem musi być trwale oznakowany i użytkowany przez pszczelarza co najmniej 5 lat.
Refundacja może pokryć:
– do 60% kosztów kwalifikowanych przy zakupie nowego sprzętu,
– do 90% kosztów kwalifikowanych przy zakupie środków do zwalczania warrozy poniesionych przez pszczelarza,
– do 80% kosztów kwalifikowanych badania miodu.
W ramach działania ,,zasiedlanie uli” pszczelarz w danym sezonie może otrzymać dofinansowanie na zakup matek oraz pakietów i odkładów. Przy takich zakupach refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych. Przy tym wsparcie przy zakupie matek nie może wynieś więcej niż 50% pni, które posiada pszczelarz, a w przypadku odkładów do 20% posiadanych pni.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ( http://www.kowr.gov.pl ) ma centralę w Warszawie (ul. Karolkowa 30, tel. 22 661 72 72) i 17 Oddziałów Terenowych w miastach: Wrocław (ul. Mińska 60, tel. 71 356 39 19), Bydgoszcz, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Łódź, Kraków, Warszawa, Opole, Rzeszów, Białystok, Pruszcz Gdański, Mikołów, Kielce Olsztyn, Poznań, Koszalin, Szczecin.

Instrukcja pobierania i przesyłania próbek do badań realizowanych w Zakładzie Chorób Pszczół (ZCHP) Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet-PIB) w Puławach –   www.piwet.pulawy.pl/lims-files/wn.file/wn.file.00001602.61f348dbfc99215070417b9d49da662cfd0671ef.pdf