Uwaga !!! W naszym rejonie będą pryskane lasy środkami MOSPILAN 20 SP i Foray 76B. To nic dobrego dla naszych pszczół.

Planowane zabiegi ratownicze
drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poinformowała nas, że w dniu 10.03.2021 r. otrzymała decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, zatwierdzającą plan zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin Mospilan 20 SP w zakresie ograniczania populacji chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca oraz środka ochrony roślin Foray 76 B w zakresie ograniczania populacji miernikowców tj. zwójki zieloneczki i piędzika przedzimka, przy użyciu sprzętu agrolotniczego.
         Zabiegi ograniczające chrabąszcze mają być wykonywane terenie nadleśnictw:

Oborniki Śląskie, Legnica, Milicz, Oleśnica Śląska, Lubin, Głogów,

natomiast zabiegi ograniczające miernikowce tj. zwójkę zieloneczkę i piędzika przedzimka na terenie nadleśnictwa:     Oleśnica Śląska.

       Powyższe zabiegi zostaną wykonane:

– w okresie od 20.04.2021 r. (dokładny termin uzależniony jest od warunków pogodowych oraz rozwoju drzewostanów) w drzewostanach zagrożonych żerem chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca oraz miernikowców tj. zwójki zieloneczki i piędzika przedzimka. Z przerwami zabiegi mogą trwać do połowy czerwca b.r.,

– sprzętem agrolotniczym, z zastosowaniem środka ochrony roślin Mospilan 20 SP (w dawce 0,4 kg/ha) oraz Foray 76 B (w dawce 2,5 l/ha),

– w dni bezdeszczowe, przy prędkości wiatru mniejszej niż 3-4 m/s oraz wilgotności powyżej 60%. Przy sprzyjających warunkach pogodowych oprysk wykonywany będzie wczesnym rankiem lub późnym popołudniem.

       Szczegółową lokalizację pól zabiegowych zawierają załączone mapki sytuacyjne, a dodatkowe informacje można znaleźć w etykiecie-instrukcji stosowania środka
ochrony roślin Mospilan 20 SP oraz Foray 76 B.

Mapa-1 Głogów           Pobierz

Mapa-2 -Oleśnica        Pobierz