UWAGA!!! Opryski lasów w powiecie głogowskim.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje, że
w dniach 05.05 – 31.05.2021 r. planowane jest wykonanie zabiegów ratowniczych
drzewostanów wysokich przy użyciu sprzętu agrolotniczego w zakresie ograniczania
populacji szkodliwych owadów – chrabąszcza majowego, z zastosowaniem środka
ochrony roślin Mospilan 20 SP.
Zabiegi zostaną wykonane na terenie nadleśnictwa Głogów:
w okresie od 05.05.2021 r. (dokładny termin uzależniony jest od warunków
pogodowych) w drzewostanach zagrożonych żerem chrabąszcza majowego.
– sprzętem agrolotniczym, z zastosowaniem środka ochrony roślin Mospilan 20
SP (w dawce 0,4 kg/ha)
– w dni bezdeszczowe, przy prędkości wiatru mniejszej niż 4 m/s oraz wilgotności
powyżej 60%. Przy sprzyjających warunkach pogodowych oprysk wykonywany będzie
wczesnym rankiem lub późnym popołudniem.
Szczegółową lokalizację pól zabiegowych zawiera załączona mapka sytuacyjna.