Środa -14.12.2022r. – 17.00 „Pasjonata” zebranie RKP w Głogowie -oraz wypłata refundacji.

Zebranie członków RKP w Głogowie 14.12.2022 r. (środa) o godzinie 17°°

w „PASJONACIE”    ul. Piastowska 5-7 .

Tematy zebrania:

   -wypłata refundacji za leki matki i odkłady.

  – Pan Prezes ZPZL w Legnicy  Waldemar  Kudła omówi obecną sytuację w pszczelarstwie w zakresie zmiany zasad dofinansowania na: leki, matki, sprzęt, itp. 

   -omówienie XXII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie -24-25 września 2022r. 

   -omówienie: XIX PIELGRZYMKI PSZCZELARZY NA JASNĄ GÓRĘ” i 23-ej Krajowej Konferencji Pszczelarskiej w Częstochowie –  6 i 7 grudnia 2022r.

    -przygotowania do wyjazdu na  „Międzynarodową Konferencję Pszczelarską w Pszczelej Woli” w dniach 20-22.01.2023r.