„Pasjonata” 03.08.2018r. godz. 17.00 „Szkolenie przy kawie” dla członków RKP Głogów.

W piątek 03.08.2018r. od godziny 17.00 rozpocznie się

„Szkolenie przy kawie”

 dla członków RKP Głogów,  prowadzone przez

 dr. Marka Janiszewskiego.

Proponowany przebieg spotkania:

1. Wstęp i omówienie spraw bieżących i  programu badań pszczół.

2. Wykład dr. Marka Janiszewskiego:

 a) „Warroza od drugiej strony”.

 b) Higiena w pasiece.

 c) Choroby grzybicze.

5. Dyskusja.

Spotkanie planujemy zakończyć około godziny 21.

UWAGA!

Ze względu na konieczność zamówienia odpowiedniej ilości kawy i ciasta prosimy o potwierdzenie swojej obecności telefonicznie lub SMS:

u skarbnika tel.: 605-721-628

lub  u sekretarza tel.: 605-060-152