Pan Waldemar Kudła Prezydentem PZP

Na XXII Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Związku Pszczelarskiego 8-9 marca 2017 roku dokonano wyboru nowych władz PZP.

 

Prezydentem PZP został wybrany:

Pan Waldemar Kudła

Prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy

 

Z wielką  radością przyjmujemy wiadomość o wyborze Pana Waldemara Kudły na stanowisko Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego. Jest to dowód uznania za Jego zaangażowanie w pracę dla polskiego pszczelarstwa, a tym samym wyróżnienie dla ZPZL w Legnicy.

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie przekazuje serdeczne gratulacje i życzy wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w pełnieniu tak ważnej funkcji.

 

Nasi delegaci na XXII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZP -Bazyli Chomiak i Marek Pruski – nie kandydowali na stanowiska w zarządzie, ale skutecznie wspierali Pana Waldemara Kudłę.

Miło nam poinformować, że przedstawicielem ZPZL w Legnicy w nowej kadencji Rady PZP został nasz Prezes Bazyli Chomiak .