Oświadczenie dla Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z koniecznością złożenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Głogowie oświadczenia uaktualniającego  dane personalne pszczelarzy posiadających  sprzedaż bezpośrednią, prosimy o pilne złożenie tych oświadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 11.02.2023r. Druk oświadczenie można pobrać klikając w poniższy przycisk.

Wypełnione oświadczenia można składać w Powiatowym Inspektoriacie Weterynarii w Głogowie ul. Sikorskiego 45.   

Klikając w czerwony przycisk zobaczysz przykład wypełnionego oświadczenia.

Klikając przycisk obok dotrzesz do USTAWY
z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.

Art. 18. jest na str. 45

Klikając przycisk obok dotrzesz do
ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

W przypadku gdy potrzebne są dodatkowe informacje można je uzyskać bezpośrednio u:

Z-cy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie

Pana Piotra Samola

Tel. 76 7276593

Tel. kom. 726 001 524