Organizowany jest nowy kurs na PSZCZELARZA(R.4) oaz na TECHNIKA PSZCZELARZA(R.17)

Głogowie organizowane są kursy kwalifikacyjne w zawodach:

PSZCZELARZ (R.4)

i

TECHNIK PSZCZELARZ (R.17)

Kurs kończy się państwowym egzaminem w zakresie kwalifikacji R.4 i R.17.