Na XXIII Dolnośląskim Święcie Miodu i Wina 2023, nasi pszczelarze zdobyli najwięcej nagród

W dniach 23 i 23 września 2023 roku  odbyło się już  „XXIII Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie” -największa impreza pszczelarska w naszym regionie. Bardzo mocno zaznaczyliśmy tam swoją obecność zarówno na straganach jak i  w oficjalnych uroczystościach. 

 
Nagrody otrzymane przez Romana Rena za zajęcie I-go miejsca w konkursach "Wzorowa Pasieka Dolnego Śląska" i "Wzorowa Pasieka Powiatu Głogowskiego"
Poczet sztandarowy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie. Na zdjęciu od lewej stoją: Wiesław Adamowicz, Andrzej Czyczyk, Marek Koselarz i Prezes Bazyli Chomiak.
Zwycięscy konkursu "Wzorowa Pasieka Dolnego Śląska w roku 2023" Od lewej stoją: Wice Prezes RKP w Głogowie Waldemar Wolski -odebrał nagrodę I-wszą nagrodę w imieniu nieobecnego Romana Rena, Wiesław Adamowicz, Czesław Łabatczuk i Starosta Głogowa Pan Jarema Hołownia -fundator jednej z nagród
Uśmiechnięta Pani Marszałek Sejmu Elżbieta Witek z pszczelarzami odznaczonymi medalami okolicznościowymi -Prezes Bazyli Chomiak-po prawej.
W środku Ewa Prell i Marek Koselarz -odznaczeni Medalami im. ks. dr Jana Dzierżona
Zdjęcie grupowe przed kościołem greckokatolickim pw. św. Kosmy i Damiana w Przemkowie -po prawej nasz poczet sztandarowy