KOWR rozszerzył ofertę dotacyjną !

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy maila ze ZPZL  w Legnicy, z informacją, że została potwierdzona informacja o rozszerzeniu przez KOWR warunków zakupu sprzętu pszczelarskiego w ramach dotacji.

Obecnie można zakupić na refundację -przy zachowaniu dotychczasowych zasad- praktycznie cały sprzęt pszczelarski łącznie z:

ramkami, rojnicami, podkarmiaczkami, deskami przegrodowymi, kratami, beleczkami, matami, rojołapkami itp.

 

Wszystkich zainteresowanych tego typu zakupami członków RKP w Głogowie prosimy o kontakt telefoniczny.

Tel.: 605 721 628

lub 

605 060 152

Ewentualne zmiany w „Planie zakupów sprzętu” będziemy mogli wprowadzić do 03.10.2021r.