Konkurs na „WZOROWĄ PASIEKĘ DOLNEGO ŚLĄSKA”- „WZOROWE GOSPODARSTWO PASIECZNE DOLNEGO ŚLĄSKA”

Został ogłoszony konkurs 

 na „Wzorową Pasiekę” Dolnego Śląska

oraz 

Konkursu na „Wzorowe Gospodarstwo Pasieczne”

Dolnego Śląska

w roku 2021

Pod honorowym patronatem

Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego

 

Organizatorzy Konkursu:

  • Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy

  • Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze

 przy współudziale:

  • Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich we Wrocławiu,

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu,

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,

  • Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,

  • Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.

  medialny patronat konkursem sprawują:   

  • czasopisma pszczelarskie:

     „PSZCZELARSTWO”,  „PSZCZELARZ POLSKI” , „PASIEKA”,

*  czasopisma. regionalne  oraz inne środki masowego przekazu.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.07.2021r.