Dystrybucja leków 05.07.2018r. o godzinie 18.00 -w „Pasjonacie”

05.07.2018r. o godzinie 1800 -w „Pasjonacie” w Głogowie (ul. Piastowska 5-7)  odbędzie się zebranie członków RKP w Głogowie

Proponowane tematy zebrania:

1.       Leki :

a. Zbiórka pieniędzy za leki i wydawanie leków

– apiwaraol 52 zł za opakowanie (25  tabletek),

– biowar 500 -62 zł za opakowanie (10 pasków)

b. Zbiórka podpisów na dokumentach potwierdzających nabycie leków

Skarbnik prosi o odliczone pieniądze.

2. Omówienie stanu realizacji zamówień na sprzęt w 2018r.

3. Omówienie problemów związanych z organizacją  „XXXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w  Przemkowie  połączonych z XIX Dolnośląskim Świętem Miodu i Wina” .

4. Dyskusja.

5. Wnioski.