Darmowe szkolenie dla pszczelarzy 11.12.2022 r. w Czernej k.Bolesławca

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Bolesławcu –

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057832150843

i

Fundacja Eko Rozwoju –

https://www.facebook.com/Fundacja.EkoRozwoju

zapraszają na darmowe szkolenie dla pszczelarzy, które odbędzie się w sali konferencyjnej w remizie strażackiej Czerna 128B, 59-730 Czerna.

Chętni na szkolenie proszeni są  o zgłoszenie swojego udziału w szkoleniu SMS-em na numer 517 782 131, na tej podstawie będzie można  przygotować odpowiednią ilość miejsc.

Proponowany program szkolenia:

1.   10:00-11:30 Zdrowie rodzin pszczelich jako czynnik warunkujący opłacalność produkcji pszczelarskiej 

Prowadzący: Paweł Migdał

Zakres: W ramach szkolenia zostaną poruszone kwestie podstaw higieny w pasiece jako elementu
profilaktycznego w tym higiena suszu, uwarunkowania higieniczne u pszczół. Zostaną również
omówione podstawy wybranych chorób pszczelich (warroza, nosemoza i zgnilec amerykański).
Aktualne trendy w wyborze leków i metod profilaktycznych w ograniczaniu rozwoju pasożytów
pszczelich. Wpływ zabiegów higienicznych i profilaktycznych na opłacalność prowadzonego
gospodarstwa pasiecznego.

2.   11:30-11:45  Sesja pytań i odpowiedzi.

3.    11:45-12:15 -Przerwa kawowa.

4.    12:15-13:45Zagrożenia w środowisku życia pszczół wynikające z działalności człowieka.

Prowadzący: Agnieszka Murawska

Zakres: Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na zagrożenie ze strony środków
ochrony roślin, w tym czym się różnią od pestycydów, jak wpływają na pszczoły miodne oraz jak
wygląda sytuacja prawna w kontekście niewłaściwego ich stosowania przez rolników oraz zatruć
pszczół. Poruszony zostanie również temat zmian klimatycznych i krajobrazu rolniczego, a także
innych zagrożeń, takich jak globalizacja, urbanizacja i pole elektromagnetyczne.

5.   13:45-14:00 -Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zamknięcie szkolenia.

 

Będzie kawa herbata i ciastka, na szkolenie zapraszamy pszczelarzy z ZPZL w Legnicy, niezrzeszonych jak i samych zainteresowanych pszczelarstwem.