21.02.2019r. zebranie członków RKP-Głogów

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków

Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie

na  „Zebranie przy kawie” 

które odbędzie się w Głogowie 21 lutego o godzinie 1730 w „Pasjonacie” 

-ul. Piastowska 5-7,   67-200 Głogów

Planowane tematy to:

1.    RODO -konieczność podpisania dokumentu zezwalającego na wykorzystanie danych osobowych w niezbędnym zakresie (sprzęt leki, itp).

2.    Rozdanie legitymacji członkowskich -będzie Prezes Waldemar Kudła.

3.    Najnowsze wiadomości ze świadka pszczelarskiego.

4.    Relacje z wyjazdu do Pszczelej Woli.

5.    Krótki wykład Prezesa Bazylego Chomiaka związany z pierwszymi wiosennymi pracami przy pszczołach:

a.    Oblot wiosenny i ocena stanu rodzin.

b.    Zapewnienie rodziną dobrego rozwoju wiosennego.

c.    Niektóre metody przyspieszania wiosennego rozwoju rodzin.

d.    Główny przegląd wiosenny.

e.    Wyrównanie siły rodzin w pasiece.

6.    Pytania i problemy.

7.    Zakończenie -2100.