14.12.2021r. Wypłata refundacji za leki, matki i odkłady za 2021 rok.

We wtorek 14.12.2021r. w Głogowie w „Pasjonacie”

ul. Piastowska 5-7, odbędzie się wypłata refundacji z KOWR za leki, matki i odkłady.

Po odbiór refundacji zapraszamy w godzinach 17:00 – 18:30.

Prosimy o zachowanie obowiązujących zasad:

1. Skarbnik w jednym czasie obsługuje tylko jedną osobę.

2. Należy utrzymywać bezpieczną co najmniej 1,5-metrową odległość między uczestnikami.

3. Zasłaniać usta i nos wyłącznie za pomocą maseczki.