13.07.2017r. -Wydawanie zamówionych leków przeciw warrozie

W czwartek 13.07.2017r.  w godzinach od 18ºº- 19ºº

na bazie pszczelarskiej Pana Prezesa Bazylego Chomiaka

  ul. Piastowska 5-7    -za „PASJONATĄ”    

odbędzie się wydawanie dla członków RKP w Głogowie, zmówionych

leków przeciw warrozie w ramach Krajowego Programu Wsparcia 

 -Apiwarolu i Biowaru.

Podczas wydawania leków będą zbierane podpisy na dokumentach 

związanych z nabyciem leków.