12.03.2023 r. w Głogowie odbędzie się szkolenie dla pszczelarzy prowadzone przez dr. hab. inż. Krzysztofa Olszewskiego

Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy  zaprasza  wszystkich chętnych pszczelarzy z naszego Związku ZPZL, ale również pszczelarzy spoza ZPZL i innych chętnych, na szkolenie

„GOSPODARKA PASIECZNA W DOBIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚRODOWISKA”

prowadzone przez

Dr hab. inż. Krzysztofa Olszewskiego.

Szkolenie odbędzie się  12 marca 2023r. (niedziela) w godzinach od 9.00 do 15.00 w lokalu „M Royal”  Głogów ul. Okrężna 35A (osiedle Brzostów).

Koszt szkolenia:

–  po 30zł od członków ZPZL w Legnicy (członków wszystkich kół) i najbliższej rodziny członków,

–  po 60 zł od pozostałych uczestników szkolenia.

 W cenie wliczone jest szkolenie i serwis kawowy: kawa, herbata, woda, ciasto)

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie  się do:

Elżbiety Smolińskiej tel.: 605 721 628

lub

Wojciecha Smolińskiego tel.: 605 060 152

 najpóźniej do 04.03.2023 r. (sobota)

 

Dr hab. inż. Krzysztof Olszewski, prof. UP Pracownik Zakładu Pszczelnictwa w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP. W 2013 roku przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obronił rozprawę habilitacyjną pt.: „Biologia, użytkowość oraz oporność na Varroa destructor rodzin pszczelich utrzymywanych na plastrach o małych komórkach”. Zainteresowania badawcze prof. Krzysztofa Olszewskiego obejmują: biologię pszczoły miodnej, wpływ plastra pszczelego jako elementu środowiska gniazda na cechy pszczół i rodziny pszczelej, naturalne mechanizmy oporności rodzin pszczelich na pasożyta Varroa destructor, gospodarkę pasieczna.