03.10.2021r. w „Pasjonacie” odbędzie się szkolenie dla pszczelarzy zrzeszonych w RKP w Głogowie

W dniu 03.10.2021r. (niedziela)

od  godziny 1000 do 1400

w „Pasjonacie” w Głogowie

na ul. Piastowskiej 5

odbędzie się szkolenie dla członków

Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie.

Szkolenie przy kawie poprowadzi:

Prof. Paweł Chorbiński

w zakresie podstawowych zasad zwalczania warrozy

oraz niektórych innych jednostek chorobowych pszczół,

mających zasadniczy wpływ na wydajność miodową rodzin pszczelich.